Modum Revy og Teaterlag v/styret har overtrådt
Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

Nettsiden til Modum Revy og Teaterlag er fjernet
etter krav fra designer og eier av bildematerialet.

revylag@online.no