Nettsiden til Modum Revy og Teaterlag er fjernet
etter krav fra designer og eier av bildematerialet.